Wyprzedaż
Kask HJC i20 SCRAW Black/White *NOWOŚĆ 2023*
Kask HJC i20 SCRAW Black/White *NOWOŚĆ 2023*

899,00 zł

Cena regularna: 1 149,00 zł

Kurtka SHIMA CHASE WHITE
Kurtka SHIMA CHASE WHITE

899,99 zł

Cena regularna: 1 299,99 zł

Spodnie SHIMA RUSH Lady Black
Spodnie SHIMA RUSH Lady Black

399,99 zł

Cena regularna: 599,99 zł

Spodnie przeciwdeszczowe OXFORD RAIN SEAL
Spodnie przeciwdeszczowe OXFORD RAIN SEAL

69,00 zł

Cena regularna: 109,00 zł

Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW ONLINE NA STRONIE WWW.BIKER-ZONE.PL:

I WSTĘP.  
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: http://www.biker-zone.pl/.

Dane firmy: 

BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski
ul. Grunwaldzka 69A
84-230 Rumia
NIP: 876-196-60-22
REGON: 221807349

Numer rachunku bankowego w Millennium Bank:
84 1160 2202 0000 0002 5149 6818

II. POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE.
1. Regulamin - niniejszy Regulamin obejmuje warunki korzystania ze sklepu internetowego www.biker-zone.pl, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy www.biker-zone.pl.
2. Sklep internetowy BIKER-ZONE - serwis internetowy dostępny pod adresem www.biker-zone.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu określonych produktów.
3. Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z Przedsiębiorcą. 
4. Hasło - ciąg znaków, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta Klienta, nadawany podczas procesu rejestracji na stronie.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, określające w szczególności rodzaj i liczbę wybranego towaru. 
6. Umowa sprzedaży - przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy wskazaną cenę.
7. Konto - podstrona serwisu sklepu internetowego BIKER-ZONE, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzania danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu produktów oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonych przez siebie zamówień. 
8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym BIKER-ZONE, umożliwiający utworzenie konta, będący jednocześnie formularzem zamówienia.
9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
10. Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym BIKER-ZONE, umożliwiający złożenie zamówienia.
11. Towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
12. Sprzedawca - BIKER-ZONE tj. Grzegorz Jeziorski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski (adres prowadzenia działalności ul. Grunwaldzka 69A, 84-230 Rumia), numer NIP: 876-196-60-22, numer REGON: 221807349, adres poczty elektronicznej: biuro@biker-zone.pl, numer telefonu: +58 622 30 56 (opłata według cennika właściwego Operatora).
13. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
14. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu transakcji. 
15. Oferta - świadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu, zgodnie z zamówieniem Klienta.
16. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni, w których BIKER-ZONE oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta. 
17. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
18. Koszty dostarczenia towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia towaru Zamawiającemu, zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem. 
19. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze sklepem internetowym BIKER-ZONE. Korzystając z naszego newslettera Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę BIKER-ZONE, przesyłanie przez firmę BIKER-ZONE informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Powyższe zgody mogą być w każdej chwili odwołane drogą elektroniczną za pomocą kontaktu pod adresem: natalia@biker-zone.pl lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 604 233 410.
20. Przetwarzanie danych osobowych - a
dministratorem danych osobowych jest firma BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grunwaldzka 69A, identyfikująca się numerem NIP: 8761966022, REGON: 221807349, zwana w dalszej części dokumentu BIKER-ZONE. Informujemy, iż dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Złożenie zamówienia przez niniejszą stronę internetową jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie. 
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi: 
A. Umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży towarów na odległość.
B. Informowanie Klientów przez Usługodawcę o bieżącym stanie zamówienia.
C. Udzielanie Klientom informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym.
3. Klienci posiadają dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient określonych wymagań technicznych.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu www urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
A. System antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.
B. Skuteczną zaporę bezpieczeństwa (tzw. firewall).
C. Zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
D. Aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz java script w przeglądarce internetowej.
6. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników niniejszej strony treści o charakterze bezprawnym.
7. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
8. Motocykle widoczne na stronie internetowej www.biker-zone.pl nie podlegają sprzedaży online, a oferta na niej przedstawiona ma wyłącznie charakter informacyjny.
9. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. 

IV. PŁATNOŚCI.
1. Płatności za wybrany towar można dokonać:
A. Przelewem online na stronie internetowej www.biker-zone.pl.
B. Przelewem tradycyjnym na firmowy numer konta bankowego: 84 1160 2202 0000 0002 5149 6818.
C. Gotówką w sklepie stacjonarnym BIKER-ZONE, znajdującym się przy ul. Grunwaldzkiej 69A, 84-230 Rumia.
D. Kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym BIKER-ZONE.
E. Za pobraniem u Kuriera.
F. Kartą kredytową w sklepie stacjonarnym BIKER-ZONE.
G. Kartą kredytową przez stronę www.biker-zone.pl.
H. Poprzez zakup na raty w sklepie stacjonarnym BIKER-ZONE.
I. Poprzez zakup na raty drogą online za pośrednictwem ALIOR BANK.
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3. Banki dostępne w usłudze "Pay-by link" to: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK.
4. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze "Płatności Shoper": Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi do 24h roboczych. Oznacza to, iż w przypadku zamówienia złożonego od poniedziałku do piątku do godz.12 i po dokonaniu natychmiastowej zapłaty online, przesyłka będzie u Zamawiającego następnego dnia roboczego.
2. W przypadku wybranych towarów ze statusem dostępności "na zamówienie"/"w trakcie dostawy", okres oczekiwania na zamówiony produkt może wynieść do kilku dni roboczych - wówczas taka informacja będzie podana na stronie danego przedmiotu. 

VI. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW.
1. BIKER-ZONE dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z produktów objętych zamówieniem. Określenie dostępności zamówionych produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.
2. Jeśli zamówiony produkt nie znajduje się aktualnie na stanie magazynowym lub nie jest aktualnie dostępny u dostawcy, umowa pomiędzy BIKER-ZONE a Klientem nie zostanie zawarta.
3. W przypadku płatności z góry za zakupiony towar, który nie jest aktualnie dostępny, zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Zwrot wszelkich płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zamówienia przez Kupującego.

VII. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Firma BIKER-ZONE świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.biker-zone.pl oraz drogą e-mail: natalia@biker-zone.pl.
2. Usługi te obejmują: 
A. Udostępnianie Klientom oferty sklepu w celu zapoznania się z produktami dostępnymi w internetowym sklepie www.biker-zone.pl.
B. Założenie i korzystanie z konta w sklepie internetowym.
C. Składanie zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu internetowego www.biker-zone.pl.
D. Składanie zamówień drogą e-mail.
E. Otrzymywanie przez Klienta za jego wyraźną zgodą bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM. 
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
A. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną bezterminowa, o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie internetowym, newsletter). 
B. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: natalia@biker-zone.pl, opatrzonego własnoręcznym podpisem, lub też pisemnie na adres: BIKER-ZONE, ul. Grunwaldzka 69A, 84-230 Rumia.
C. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w trakcie trwania umowy. 
D. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, na drodze porozumienia stron. 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny. Aby zachować powyższy termin należy przed jego upływem wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy.
2. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy nadać drogą pocztową na adres BIKER-ZONE, ul. Grunwaldzka 69A, 84-230 Rumia lub wysłać na adres e-mail: natalia@biker-zone.pl.
3. Formularz odstąpienia można pobrać pod linkiem: http://www.biker-zone.pl/pl/i/Formularz-odstapienia/33
4. Okres odstąpienia od umowy upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru, a więc w dniu w którym Nabywca wszedł w faktyczne posiadanie towaru/towarów lub w którym strona trzecia, inna niż Przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w fizyczne posiadanie zamówionego towaru/towarów.
5. Koszty odesłania towaru/towarów pokrywa Kupujący.
6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę. 
7. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia. 
8. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć wszelkie otrzymane wraz z nim akcesoria oraz paragon (jeśli zwracane są wszystkie towary wymagane jest dołączenie oryginału paragonu, jeśli tylko część z nich - kopia paragonu).
9. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Ponadto, zwrot towaru musi nastąpić w oryginalnym opakowaniu Producenta. 
10. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

X. CENY.
1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.
3. Ceny towarów są cenami ostatecznymi w momencie składania zamówienia.

XI. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARÓW (REKLAMACJE).
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy pierwszorzędnie przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: natalia@biker-zone.pl wraz z dołączeniem wszelkiej posiadanej dokumentacji takiej jak zdjęcia oraz szczegółowe opisanie problemu. Reklamowany towar można również wysłać bezpośrednio do naszego sklepu stacjonarnego: BIKER-ZONE, ul. Grunwaldzka 69A, 84-230 Rumia wraz z pisemnym opisaniem problemu.
1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. 
2. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać mailowo na adres: natalia@biker-zone.pl lub pisemnie na adres: BIKER-ZONE, ul. Grunwaldzka 69A, 84-230 Rumia.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
A. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu Kupującego.
B. Datę zawarcia umowy umowy stanowiącej podstawę reklamacji.
C. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.
D. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3.
Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania jej przez Producenta/Dystrybutora reklamowanego towaru. W razie niedotrzymania powyższego terminu uważa się, że Producent/Dystrybutor uznał żądania Reklamującego za uzasadnione. Powyższy zapis nie oznacza jednak, że w w/w terminie zakupiony towar zostanie przywrócony do stanu zgodności z umową.
4. Gwarancji podlegają wady fizyczne powstałe z winy Producenta oraz produkty, które były używane przez Klienta wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktu, naturalne zużycie produktu, produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu, uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji, wygoda produktu czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji, produkty zakupione poza sklepem stacjonarnym oraz internetowym BIKER-ZONE.
5. Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie reklamacyjnym przez firmę BIKER-ZONE oraz przez Producenta/Dystrybutora reklamowanego towaru. Informujemy także, iż dane osobowe przetwarzane przez firmę BIKER-ZONE oraz przez Producenta/Dystrybutora reklamowanego towaru są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, smsowo bądź na adres poczty tradycyjnej.
7. Formularz reklamacyjny można pobrać pod adresem: http://www.biker-zone.pl/pl/i/Formularz-reklamacyjny/32


XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY.
1. Firma BIKER-ZONE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
2. Nieprawidłowości i uwagi związane z funkcjonowaniem sklepu BIKER-ZONE można zgłaszać mailowo na adres: natalia@biker-zone.pl.
3. Firma BIKER-ZONE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

XIII. GWARANCJA .
A. Informujemy, iż firma BIKER-ZONE udziela gwarancji na sprzedawane przez firmę drogą elektroniczną wybrane produkty:
1. Ciuchy marki SHIMA - 2 letni okres gwarancji. 
2. Kaski marki SCORPION - 5 letni okres gwarancji.
3. Kaski marki ARAI - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji dla kasków typu open face, full face, kasków crossowych. W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
4. Kaski i buty marki FOX - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji dla kasków i butów typu MX. W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
5. Odzież marki HELD - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji dla: odzież skórzana (kombinezony skórzane, kurtki skórzane, kamizelki, spodnie skórzane),  odzież tekstylna (kurtki tekstylne, spodnie tekstylne), buty,  rękawice (rękawice ocieplane, rękawice nieocieplane), torby, kaski (typu open face i full face). W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
6. Kaski marki HJC - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji dla: kask (typu open face, full face, flip up, kaski crossowe). W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
7. Kaski marki IMX - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji. W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
8. Odzież marki OZONE - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji dla: odzież (kurtki tekstylne, spodnie tekstylne, kombinezony skórzane, kurtki skórzane, kurtki skórzane, spodnie skórzane, rękawice, buty). W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
9. Odzież, buty marki SIDI - 2 letni okres gwarancji.
10. Buty marki FORMA - 2 letni okres gwarancji.
11. Buty marki TCX - 2 letni okres gwarancji.
12. Akumulatory marki WM - 12 miesięczny okres gwarancji. 
13. Kaski marki LS2 - 2 letni okres gwarancji.
14. Kaski marki NOLAN - 5 letni okres gwarancji.
15. Kaski marki SHARK - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie: http://guarantee.shark-helmets.com/login_EN.php.
16. Odzież i akcesoria marki OXFORD - 2 letni okres gwarancji.
17. Odzież i akcesoria marki 100% - 2 letni okres gwarancji.
18. Odzież marki BRUBECK - 2 letni okres gwarancji.
19. Odzież i akcesoria marki EVS - 2 letni okres gwarancji.
20. Odzież i akcesoria marki FLY RACING - 2 letni okres gwarancji.
21. Akcesoria marki KAPPA - 2 letni okres gwarancji.
22. Akcesoria marki EJEAS - 2 letni lub 12 miesięczny okres gwarancji (24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu, 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury).
23. Akcesoria marki KOVIX - 2 letni okres gwarancji.
24. Odzież i akcesoria marki X-FACTOR - 2 letni okres gwarancji.
25. Odzież i akcesoria marki ADRENALINE - 2 letni okres gwarancji.
26. Odzież i akcesoria marki ALPINESTARS - 2 letni okres gwarancji.
25. Akcesoria marki BIKETEC - 2 letni okres gwarancji.
26. Akcesoria marki EXTREME STYLE - 2 letni okres gwarancji.
27. Kaski marki JUST1 - 2 letni okres gwarancji.
28. Kaski i akcesoria marki AWINA - 12 miesięczny okres gwarancji.
29. Akcesoria marki NOSTALGIC-ART - 24 miesięczny okres gwarancji.
30. Wszystkie produkty marki IXS - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji. W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
31. Wszystkie produkty marki BROGER - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji. W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
32. Odzież i akcesoria marki 79 Point - 2 letni okres gwarancji.
33. Produkty marki SW-MOTECH - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji. W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
34. Odzież marki REBELHORN - 5 letni okres gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/5-lat-gwarancji dla: odzież (kurtki tekstylne, spodnie tekstylne, kombinezony skórzane, kurtki skórzane, kurtki skórzane, spodnie skórzane, rękawice, buty). W przypadku braku rejestracji na w/w stronie z zachowaniem stosownego 14 dniowego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.
B. Informujemy, iż gwarancja obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
C. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny niż żądany przez niego spokój zaspokojenia.
D. Jeżeli Kupujący nie może żądać skutecznej naprawy ani wymiany towaru, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znacznie niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
E. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność zakupionego towaru z umową jest nieistotna. 
F. Wystąpienie istotnych wad po raz drugi upoważnia do wymiany towaru lub zwrotu gotówki.
G. Gwarant jest zobowiązany do wymiany lub naprawy towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia, jak również zakres naprawy i ewentualną konieczność wykonania niezbędnych prób i testów po wykonanej naprawie.
H. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia uszkodzone części na koszt Gwaranta.

XIV. RATY ONLINE NA ODZIEŻ I AKCESORIA - ALIOR BANK.
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania zakupu odzieży i akcesoriów drogą internetową, całkowicie w trybie online, gdzie zostaje przekierowany bezpośrednio do wniosku w Alior Bank. 
2. Procedura systemu ratalnego:
A. Klient uzupełnia elektroniczny formularz wniosku Alior Bank.
B. Klient przygotowuje numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, a także informacje o dochodach oraz zatrudnieniu.
C. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, Klient zostanie poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego w kwocie 1 zł. 
D. Po pozytywnej weryfikacji Klient otrzymuje potwierdzenie realizacji transakcji.
E. Umowa ratalna jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.
3. Odstąpienie od umowy pożyczki w Alior Bank.
A. Od umowy kupna należy odstąpić w sklepie, poprzez wypełnienie formularza zwrotu, odesłanie towaru i jednoczesne zgłoszenie do banku odstąpienia od umowy pożyczki. Jeżeli zwrot towaru jest zgodny z regulaminem sklepu, Klient otrzyma kwotę pożyczki na wskazany we wniosku rachunek, a następnie wpłaci wpłaci kwotę do banku, przez co spłaci pożyczkę.
4. Odstąpienie od umowy pożyczki a reklamacja produktu. 
A. Jeżeli reklamacja produktu ma miejsce do 14 dni od daty otrzymania towaru, należy odstąpić od umowy kupna w sklepie poprzez wypełnienie formularza, odesłanie towaru i jednoczesne zgłoszenie do banku odstąpienia od umowy pożyczki. Jeżeli zwrot towaru jest zgodny z regulaminem sklepu, Klient otrzyma kwotę pożyczki na wskazany we wniosku rachunek. Następnie wpłaci kwotę do banku, przez co spłaci pożyczkę.
B. Jeżeli reklamacja ma miejsce później niż 14 dni od daty otrzymania towaru, cała procedura przebiega bez zmian. Natomiast należy dokonać spłaty całkowitej kwoty pożyczki do zapłaty na dany dzień.
5. Odstąpienia od umowy pożyczki w trakcie spłaty.
A. Nie ma możliwości odstąpienia od pożyczki po upływie ustawowych 14 dni.
B. W przypadku chęci wcześniejszej spłaty pożyczki należy spłacić kwotę całkowitą do spłaty na dany dzień.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.10.2019 r.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier DPD) już od 399,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl